Nejčastěji pokládané otázky

Můžu si nahradit zmeškanou hodinu?

Ano, zmeškané hodiny je možné nahrazovat v průběhu doby předplatného na jakékoli hodině pro začátečníky, z kapacitních důvodů ve 2. polovině tělocvičny. Za  zmeškané hodiny se kurzovné neprodlužuje.

 

Kvůli nemoci nemůžu navštěvovat kurz po dobu 3 týdnů, prodlouží se předplatné?

Ano, ze závažných důvodů, které trvají minimálně 3 týdny je možné kurzovné přerušit. Informaci  o přerušení kurzovného je potřeba sdělit e-mailem před nebo během prvních 3 týdnů trvání tohoto důvodu. Toto přerušení může být pouze na dobu nezbytně nutnou, maximálně na dobu 6-ti měsíců.

 

Jednu hodinu kurzu máme v den, kdy je státní svátek. Prodlouží se předplatné?

Ano, kurzovné se prodlouží vždy, když hodina odpadne.

 

 

Všeobecné obchodní podmínky zde.