Všeobecné obchodní podmínky

 1. Zmeškané lekce je možné nahrazovat v průběhu doby předplatného na jiných lekcích, na kterých je místo. Za zmeškané lekce se kurzovné neprodlužuje.
 2. Kurzovné se prodlouží, pokud lekce odpadne (například kvůli státnímu svátku nebo během letních prázdnin).
 3. Za zkušební lekci některých kurzů se účtuje poplatek. Období kurzovného se počítá od první lekce, na kterou se účastník dostaví.
 4. Přerušení kurzovného je možné pouze z vážných důvodů (například zdravotních nebo pracovních) trvajících minimálně 3 týdny. Informaci  o přerušení kurzovného je potřeba sdělit e-mailem před nebo během prvních 3 týdnů trvání tohoto důvodu. Toto přerušení může být pouze na dobu nezbytně nutnou, maximálně však na dobu 10-ti měsíců.
 5. Kurzovné se nevrací. U každého předplatného lze učinit maximálně 1 změnu (např. přerušení nebo převedení do jiného kurzu). Poplatek za zkušební lekci se nevrací.
 6. Organizátor kurzů si vyhrazuje právo převést kurzovné ze cvičení v tělocvičně nebo parku na online cvičení a naopak.
 7. Pro rezervaci místa na pobytu se platí záloha 1000 Kč do 3 pracovních dnů od přihlášení, zbytek ceny nejpozději 9 dní před začátkem pobytu. Platby za pobyt se nevrací. Pokud se pobyt neuskuteční, uhrazená částka může být použita na jiný pobyt, nebo na kurzovné.
 8. Doporučujeme klientům konzultovat vhodnost cvičení se svým lékařem. O závažnějších onemocněních je nutné informovat lektorova před začátkem cvičení. Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav.
 9. Účastníci, kteří se neřídí pokyny lektorů, jsou plně zodpovědní za případné zdravotní komplikace z toho vyplývající. Účastníkům, kteří se opakovaně neřídí pokyny lektorů, může být kurzovné ukončeno bez náhrady. Z důvodu ochrany zdraví klientů nevyučujeme zájemce, kteří navštěvují více škol bojových umění/ čchi-kungu najednou. 
 10. Pořizování záznamů z lekcí není povoleno. Za nedodržení tohoto pravidla se tomu, kdo záznam pořídí, účtuje 10000 Kč, k tomu se také účtují případné podnikatelské ztráty.
 11. Rezervováním místa na kurzu nebo pobytu uděluje klient provozovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které při rezervaci uvedl. Podrobnější informace zde.
 12. Rezervováním místa na kurzu nebo pobytu vyjadřuje klient, že se s všeobecnými obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.