Všeobecné obchodní podmínky

  1. Kurzovné za období 12 týdnů je 1500 Kč při 1 hodině týdně nebo 2500 Kč při 2 hodinách týdně.
  2. Zmeškané hodiny je možné nahrazovat v průběhu doby předplatného na jiných hodinách, na kterých je místo. Za  zmeškané hodiny se kurzovné neprodlužuje.
  3. Kurzovné se prodlouží, pokud hodina odpadne (například kvůli státnímu svátku).
  4. Přerušení kurzovného je možné pouze z vážných důvodů (například zdravotních nebo pracovních) trvajících minimálně 3 týdny. Informaci  o přerušení kurzovného je potřeba sdělit e-mailem před nebo během prvních 3 týdnů trvání tohoto důvodu. Toto přerušení může být pouze na dobu nezbytně nutnou, maximálně však na dobu 6-ti měsíců.
  5. Kurzovné se nevrací, lze ho ale převést na jinou osobu.
  6. Doporučujeme klientům konzultovat vhodnost cvičení se svým lékařem. O závažnějších onemocněních je nutné informovat lektorova před začátkem cvičení. Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav.
  7. Rezervováním místa na kurzu nebo pobytu uděluje klient provozovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které při rezervaci uvedl. Podrobnější informace zde.
  8. Rezervováním místa na kurzu nebo pobytu vyjadřuje klient, že se s všeobecnými podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.