Všeobecné obchodní podmínky

 1. Kurzovné je 1600 Kč na období 12 týdnů (1 hodina týdně). Cvičení je možné nezávazně vyzkoušet. Za zkušební hodinu online kurzu se účtuje poplatek 1 Kč. Období 12 týdnů se počítá od první hodiny, které se zúčastníte.
 2. Zmeškané hodiny je možné nahrazovat v průběhu doby předplatného na jiných hodinách, na kterých je místo. Za zmeškané hodiny se kurzovné neprodlužuje.
 3. Kurzovné se prodlouží, pokud hodina odpadne (například kvůli státnímu svátku nebo během případných letních prázdnin).
 4. Přerušení kurzovného je možné pouze z vážných důvodů (například zdravotních nebo pracovních) trvajících minimálně 3 týdny. Informaci  o přerušení kurzovného je potřeba sdělit e-mailem před nebo během prvních 3 týdnů trvání tohoto důvodu. Toto přerušení může být pouze na dobu nezbytně nutnou, maximálně však na dobu 10-ti měsíců.
 5. Kurzovné se nevrací, lze ho ale převést na jinou osobu. U každého předplatného lze učinit maximálně 1 změnu (např. převedení na jinou osobu nebo přerušení). Poplatek 1 Kč za zkušební online hodinu se nevrací.
 6. Pořizování záznamů z online lekcí není povoleno. Za nedodržení tohoto pravidla se tomu, kdo záznam pořídí, účtuje 10000 Kč, k tomu se také účtují případné podnikatelské ztráty.
 7. Pro rezervaci místa na pobytu se platí záloha 1000 Kč do 3 pracovních dnů od přihlášení, zbytek ceny nejpozději 9 dní před začátkem pobytu. Platby za pobyt se nevrací. Pokud se pobyt neuskuteční, uhrazená částka může být použita na jiný pobyt, nebo na kurzovné.
 8. Doporučujeme klientům konzultovat vhodnost cvičení se svým lékařem. O závažnějších onemocněních je nutné informovat lektorova před začátkem cvičení. Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav.
 9. Účastníci, kteří se neřídí pokyny lektorů, jsou plně zodpovědní za případné zdravotní komplikace z toho vyplývající. Z důvodu ochrany zdraví klientů nevyučujeme zájemce, kteří navštěvují více škol bojových umění/ čchi-kungu najednou. 
 10. Rezervováním místa na kurzu nebo pobytu uděluje klient provozovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které při rezervaci uvedl. Podrobnější informace zde.
 11. Rezervováním místa na kurzu nebo pobytu vyjadřuje klient, že se s všeobecnými obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.