Všeobecné obchodní podmínky

  1. Kurzovné je 1600 Kč na období 12 týdnů (1 hodina týdně). Cvičení je možné nezávazně vyzkoušet. Období 12 týdnů se počítá od první navštívené hodiny. Místa na kurzech a pobytech se rezervují přes rezervační systém.
  2. Zmeškané hodiny je možné nahrazovat v průběhu doby předplatného na jiných hodinách, na kterých je místo. Za  zmeškané hodiny se kurzovné neprodlužuje.
  3. Kurzovné se prodlouží, pokud hodina odpadne (například kvůli státnímu svátku).
  4. Přerušení kurzovného je možné pouze z vážných důvodů (například zdravotních nebo pracovních) trvajících minimálně 3 týdny. Informaci  o přerušení kurzovného je potřeba sdělit e-mailem před nebo během prvních 3 týdnů trvání tohoto důvodu. Toto přerušení může být pouze na dobu nezbytně nutnou, maximálně však na dobu 6-ti měsíců.
  5. Kurzovné se nevrací, lze ho ale převést na jinou osobu. U každého předplatného lze učinit maximálně celkem 2 změny (např. přerušení nebo převedení na jinou osobu).
  6. Pro rezervaci místa na pobytu se platí záloha 1000 Kč do 5 pracovních dnů od přihlášení, zbytek ceny nejpozději 9 dní před začátkem pobytu. Platby za pobyt se nevrací.
  7. Doporučujeme klientům konzultovat vhodnost cvičení se svým lékařem. O závažnějších onemocněních je nutné informovat lektorova před začátkem cvičení. Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav.
  8. Z důvodu ochrany zdraví klientů nevyučujeme zájemce, kteří se neřídí pokyny lektorů nebo navštěvují tři nebo více škol bojových umění/ čchi-kungu najednou. 
  9. Rezervováním místa na kurzu nebo pobytu uděluje klient provozovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které při rezervaci uvedl. Podrobnější informace zde.
  10. Rezervováním místa na kurzu nebo pobytu vyjadřuje klient, že se s všeobecnými obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.