Všeobecné obchodní podmínky

  1. Doporučujeme klientům konzultovat vhodnost cvičení se svým lékařem. O závažnějších onemocněních je nutné informovat lektora před začátkem cvičení. Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav.
  2. Zmeškané lekce je možné nahrazovat v průběhu doby předplatného na jiných lekcích, na kterých je místo. Za zmeškané lekce se kurzovné neprodlužuje. Kurzovné se prodlouží, pokud lekce odpadne (například kvůli státnímu svátku nebo během letních prázdnin).
  3. Cvičení lze nezávazně vyzkoušet. Pokud po zkušební lekci nebude chtít klient pokračovat, neplatí nic. Pokud bude chtít absolvovat celý kurz, počítá se kurzovné již od první (zkušební) lekce. Opakovaná účast na zkušebních lekcích není možná.
  4. Přerušení kurzovného je možné pouze z vážných důvodů (například zdravotních nebo pracovních) trvajících minimálně 3 týdny. Informaci  o přerušení kurzovného je potřeba sdělit e-mailem před nebo během prvních 3 týdnů trvání tohoto důvodu. Toto přerušení může být pouze na dobu nezbytně nutnou, maximálně však na dobu 6-ti měsíců. Kurzovné je potřeba začít využívat do 6-ti měsícu od uhrazení.
  5. Platby za kurzy a další akce se nevrací. U každého předplatného lze učinit maximálně 1 změnu (např. přerušení nebo převedení do jiného kurzu). Případný poplatek za zkušební lekci se nevrací.
  6. V případě znemožnění cvičení v tělocvičně nařízeními vlády si organizátor kurzů vyhrazuje právo převést cvičení a kurzovné na online lekce.
  7. Účastníci, kteří se neřídí pokyny lektorů, jsou plně zodpovědní za případné zdravotní komplikace z toho vyplývající. Účastníkům, kteří se opakovaně neřídí pokyny lektorů, může být kurzovné ukončeno bez náhrady. Z důvodu ochrany zdraví klientů nevyučujeme zájemce, kteří navštěvují více škol bojových umění/ čchi-kungu najednou. 
  8. Organizátor kurzů a dalších akcí neodpovídá za případné škody, které vznikly klientům (například odcizení věci).
  9. Rezervováním místa na kurzu nebo jiné akci uděluje klient organizátorovi souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které při rezervaci uvedl. Podrobnější informace zde.
  10. Rezervováním místa na kurzu nebo jiné akci vyjadřuje klient, že se s všeobecnými obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.

 

Platné od 10. července 2023.