Jak přispívá Tai chi a Čchi-kung k většímu klidu?

Cvičící mohou pociťovat následující účinky:

  • ztišení během cvičení 
  • dlouhodobé transformační účinky

Většina praktikujících pociťuje během cvičení ztišení, uklidnění a uzemnění. Tyto účinky následně ještě nějakou dobu přetrvávají a s pravidelným cvičením se postupně prohlubují. Cvičení je možné přizpůsobit aktuální náladě.

Cvičení má i dlouhodobé transformační účinky. Lidé v sobě často mívají nezpracované, potlačené emoce, které mohou vytvářet určitou nepohodu, jak psychickou tak fyzickou.

Tyto emoce se z pohledu čínské medicíny ukládají mimo jiné v příslušných orgánech a souvisejících energetických drahách. Například pokud vás často něco hodně naštve a nezpracujete to třeba tím, že si půjdete zaběhat, tak se tato emoce uloží v játrech a dráze jater. To se pak může projevit bolestí (například v podžebří) nebo různými onemocněními, které jsou způsobeny nerovnováhou jater.

Podobné je to i s ostatními negativními emocemi. Takových emocí může být v organismu uloženo víc. 

Pokud se cvičí pravidelně a správně, tak se tyto emoce postupně dostávají na povrch a při vhodném přístupu odejdou.  Je možné se jich tak definitivně zbavit a být svobodnější a spokojenější. Je ale potřeba počítat s tím, že tento proces nějakou dobu trvá. 

Jde to urychlit pomocí čínské medicíny. Akupunktura dokáže potlačené emoce postupně “vypustit”. Také si to ale nějaký čas vezme, nejde to vyřešit z týdne na týden. Je užitečné mít aktivní přístup, nespoléhat se jen na čínskou medicínu, ale zároveň i cvičit.

Tímto způsobem se bohužel nedají řešit větší zdravotní komplikace, v takovém případě je vhodné se poradit se svým lékařem.

Kromě emocí jsou v organismu uloženy informace, které určují “povahu” člověka. Z pohledu čínské medicíny jsou uložené v mimořádných drahách. Určují, jaký má člověk vztah ke svému okolí, k sobě samému, má-li tendenci dělat v životě opakovaně stejné chyby a podobně.

Zde také platí, že při pravidelném cvičení a vhodném přístupu se zmíněné informace postupně pročišťují a člověk je pak přirozenější. Je zajímavé, že i v tomto případě může pomoci akupunktura.

Ke klidu samozřejmě také přispěje, pokud vás díky cvičení například přestanou bolet záda. Tai chi, Čchi-kung i čínská medicína tedy mohou výrazně přispět k vašemu spokojenému životu.

 

O možnostech cvičení pro vás se můžeme pobavit osobně před vaší lekcí.